Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn nhà sản xuất Pras Michel cho phim ‘SWEET MICKY’