Phỏng vấn LS Nguyễn Văn Đài về cuộc vận động UPR 2019

Phóng viên Hồng Vân từ Geneva, Thụy Sĩ đã có buổi phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài trong lúc vận động ngoại giao Đức. Xin quý khán giải theo dõi sau đây