Phỏng vấn LS Nguyễn văn Đài: “Tại hải ngoại, nhiệm vụ tôi sẽ nặng nề hơn”

Rạng ngày 8 tháng 6 vừa qua, luật sư Nguyễn văn Đài cùng vợ và cộng sự viên Lê Thu Hà đã đặt chân xuống phi trường Frankfurt, Đức quốc để định cư. Ngày 1/7 vừa qua, ông có tham gia một buổi hội thảo chính trị được tổ chức tại Stuttgart. Trao đổi với phóng viên đài SBTN, luật sư Đài cho biết sứ mệnh ông sẽ nặng nề hơn đối với Hội Anh Em Dân Chủ và ông tin rằng, trong môi trường mới, ông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho đa nguyên, đa đảng và tự do dân chủ tại Việt Nam một cách hiệu quả hơn trong nước vì không bị sự kiểm soát của an ninh cộng sản.