Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Phỏng vấn LM. Phero Nguyễn Văn Khải

Phỏng vấn LM. Phero Nguyễn Văn Khải

Linh mục Phero Nguyễn Văn Khải – Nguyên phát ngôn viên Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà ,Hà Nội – Việt Nam, hiện đang du học tại Roma, Vatican. Trong thời gian hè, ông đã được cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới mời tham dự các buổi hội thảo, diễn thuyết. Hôm nay linh mục Phero Nguyễn Văn Khải đả dành cho Đài Truyền Hình SBTN một chương trình phỏng vấn đặc biệt sau đây.