Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn Katie Holmes & Luke Kirby trong phim ‘TOUCHED WITH FIRE’