31/10/2014 | 4

Phỏng vấn Kathy Phụng & Lý Chí Anh

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này đề cập về vấn đề biểu tình của Hồng Kông và phỏng vấn 2 bạn trẻ trong phòng trào Thanh Niên Cờ Vàng là Kathy Phụng và Lý Chí Anh, đưa ra những nhận định, so sánh về các phong trào đấu tranh trong lịch sử và hiện tại cũng như nói lên hoài bão của lớp trẻ về nền dân chủ cho quê hương, cho đất nước. Mời quý vị cùng theo dõi.