Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn Jamie Chung & Damon Wayans Jr. trong phim ‘BIG HERO 6’