Phỏng vấn hoạ sĩ Jason Carpenter cho phim ‘HE NAMED ME MALALA’