Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn hoạ sĩ Jason Carpenter cho phim ‘HE NAMED ME MALALA’

Phỏng vấn hoạ sĩ Jason Carpenter cho phim ‘HE NAMED ME MALALA’