Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn hoạ sĩ Jason Carpenter cho phim ‘HE NAMED ME MALALA’