Đang tải...

Phỏng vấn đồng bào tị nạn tại Thái Lan (Phần 5)

Để tìm hiểu về cuộc sống cùng tâm tư và hoàn cảnh của đồng bào tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan, phóng viên Vũ Nhân đến tận nơi đồng bào tỵ nạn mình cư ngụ để tìm hiểu cuộc sống của họ. Tất cả không ngoài mục đích là đi tìm công lý cho người tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan. Mời quý vị theo dõi phần 5 của phóng sự sau đây.

Phần 1:https://youtu.be/JzdQqptMLuI
Phần 2:https://youtu.be/bzZ7Evj6rGQ
Phần 3:https://youtu.be/h_EcziXbL-I
Phần 4:https://youtu.be/BV6HCaGK70c

TAGS: 108
Loading...