Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn diễn viên và đạo diễn Ryun Yu & Franz Elizondo cho phim ‘THE LAST TOUR’

Phỏng vấn diễn viên và đạo diễn Ryun Yu & Franz Elizondo cho phim ‘THE LAST TOUR’