Phỏng vấn diễn viên và đạo diễn Ryun Yu & Franz Elizondo cho phim ‘THE LAST TOUR’