Phỏng vấn diễn viên Travis Fimmel trong phim ‘MAGGIE’S PLAN’