Phỏng vấn diễn viên Tony Jaa & Dolph Lundgrentrong phim ‘SKIN TRADE’