Phỏng vấn diễn viên Sean Dulake trong chương trình ‘DRAMAWORLD’