Phỏng vấn diễn viên Scott Speedman & đạo diễn Atom Egoyan trong phim ‘THE CAPTIVE’