Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn diễn viên Scott Speedman & đạo diễn Atom Egoyan trong phim ‘THE CAPTIVE’