Phỏng vấn diễn viên Sam Elliot trong phim ‘GRANDMA’