Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn diễn viên Sam Elliot trong phim ‘GRANDMA’