Phỏng vấn diễn viên Robert Redford trong phim ‘A Walk in the Woods’