Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn diễn viên Parker Posey trong phim ‘IRRATIONAL MAN’