Phỏng vấn diễn viên Parker Posey trong phim ‘IRRATIONAL MAN’