Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn diễn viên & người sản xuất cho bộ phim ‘Broken Horse’