Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn diễn viên Morris Chestnut trong phim ‘THE PERFECT GUY’