Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn diễn viên Miles Teller & Jonah Hill cho phim ’WAR DOGS’