Phỏng vấn diễn viên Miles Teller & Jonah Hill cho phim ’WAR DOGS’