Phỏng vấn diễn viên Michael Shannon trong phim ‘99 HOMES’