Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn diễn viên Michael Ealy cho bộ phim ‘THE PERFECT GUY’