Phỏng vấn diễn viên Mark Wahlberg & đạo diễn Peter Berg trong phim ‘PATRIOTS DAY’