Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn diễn viên Mark Wahlberg & đạo diễn Peter Berg trong phim ‘PATRIOTS DAY’

Phỏng vấn diễn viên Mark Wahlberg & đạo diễn Peter Berg trong phim ‘PATRIOTS DAY’