Phỏng vấn diễn viên Justin Chon trong phim ‘MAN UP’