Phỏng vấn diễn viên Justin Chon cho phim ’SEOUL SEARCHING’