Phỏng vấn diễn viên John Lloyd Cruz trong phim ‘HONOR THY FATHER’