Phỏng vấn diễn viên John Cho cho phim ’THE HOLLARS’