Phỏng vấn diễn viên John Cho cho phim ’STAR TREK BEYOND’