Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn diễn viên John Cho cho phim ’STAR TREK BEYOND’