Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn diễn viên Jimmy O. Yang & Themo Milikidize trong phim ‘PATRIOTS DAY’

Phỏng vấn diễn viên Jimmy O. Yang & Themo Milikidize trong phim ‘PATRIOTS DAY’