Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn diễn viên Jake Choi trong phim ‘FRONT COVER’ (2016)