Phỏng vấn diễn viên Hàn Quốc, Lee Byung-Hun trong phim ‘INSIDE MEN’