Phỏng vấn diễn viên CJ Wallace, Christopher Meyer & Jahking Guillory cho phim ‘KICKS’ (2016)