Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn diễn viên CJ Wallace, Christopher Meyer & Jahking Guillory cho phim ‘KICKS’ (2016)