Phỏng vấn diễn viên Alexander Skarsgård trong phim ‘The Diary of a Teenage Girl’