Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn diễn viên Alexander Skarsgård trong phim ‘The Diary of a Teenage Girl’