Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn David Gyasi trong phim ‘INTERSTELLAR’