Phỏng vấn đạo diễn So Jae-Yeong và diễn viên Hyun-Sang Kwon trong phim ‘LET ME OUT’