Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn So Jae-Yeong và diễn viên Hyun-Sang Kwon trong phim ‘LET ME OUT’