Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn Rory Kennedy trong phim ‘LAST DAYS IN VIETNAM’

Phỏng vấn đạo diễn Rory Kennedy trong phim ‘LAST DAYS IN VIETNAM’