Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn Rory Kennedy trong phim ‘LAST DAYS IN VIETNAM’