Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn Nicolas Sparks & diễn viên Tom Welling cho phim ‘THE CHOICE’