Phỏng vấn đạo diễn Nicolas Sparks & diễn viên Tom Welling cho phim ‘THE CHOICE’