Phỏng vấn đạo diễn Nadine Truong cho phim I CAN, I WILL, I DID @ LAAPFF 2017

NADINE TRUONG

Ben, một đứa trẻ mồ côi bị xuống tinh thần, bị ăn hiếp, và bị thương trong một tai nạn giao thông. Sức khỏe anh hồi phục chậm, cho tới khi anh gặp Adrienne, một nữ bệnh nhân trong cùng bệnh viện ngồi xe lăn, và được cô khuyến khích, tạo hy vọng, khi cô giới thiệu anh với ông nội của cô, võ sư Thái Cực Đạo Kang. Võ sư Kang không chỉ tập cho Ben những bước đi, mà còn giúp anh mạnh khỏe trở lại, nhưng cũng đồng thời thay đổi cuộc đời anh.