Phỏng vấn đạo diễn Mel Rodriguez của phim ‘In Stereo’