Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn Mel Rodriguez của phim ‘In Stereo’