Phỏng vấn đạo diễn Marc Silver của phim ‘3 1/2 Minutes, 10 Bullets’