Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn Marc Silver của phim ‘3 1/2 Minutes, 10 Bullets’