Phỏng vấn đạo diễn Luke Korem của phim ‘Lord Montagu’