Phỏng vấn đạo diễn Kyle Newman của phim ‘Barely Lethal’