Phỏng vấn đạo diễn Joshua Oppenheimer của phim tài liệu ‘The Look of Silence’