Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn James D. Cooper của phim ‘LAMBERT & STAMP’