Phỏng vấn đạo diễn & diễn viên trong phim ‘Saint Laurent’