Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn & diễn viên trong phim ‘Saint Laurent’