Phỏng vấn đạo diễn & diễn viên trong phim ‘Insidious 3′