Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn, Davis Guttenheim, của phim ‘HE NAMED ME MALALA’