Phỏng vấn đạo diễn & dàn diễn viên trong phim ‘BEING EVEL’