Phỏng vấn đạo diễn Brad Coley của phim ‘Frank the Bastard’