Phỏng vấn dân biểu liên bang Hoa Kỳ Dave Brat nhân ngày Nhân Quyền Việt Nam

Ngày 11/5/2016 sắp tới sẽ đánh dấu 22 năm ngày Nhân Quyền Việt Nam được Quốc Hội Hoa Kỳ công nhận. Thường thì ngày Nhân Quyền Việt Nam sẽ được tổ chức rất long trọng trong Quốc Hội với sự có mặt của các chính giới Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền quốc tế và cộng đồng người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay, chúng tôi được dịp tiếp xúc với ông Dân biểu liên bang Dave Brat để lắng nghe những chia sẻ của ông về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi buổi trò chuyện sau đây,